ΚΟΜΕΤ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία ΚΟΜΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 1962 με
αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αποκλειστικά Ελληνικών αυτοκόλλητων
ταινιών συσκευασίας, σελοτέιπ, χαρτοταινίας για οικοδομή και φανοποιεία, ταινιών
ειδικών χρήσεων, φιλμ συσκευασίας παλετών, μηχανισμών συσκευασίας, καλύπτοντας
όλο το φάσμα των αναγκών της αυτοκόλλητης συσκευασίας.

Brand names της εταιρείας είναι τα CORONA και PRESTO και είναι αποκλειστική
αντιπρόσωπος των προϊόντων του μεγαλύτερου και πλέον αναγνωρισμένου σήματος στον
τομέα των αυτοκόλλητων, ANKER.

Την ΚΟΜΕΤ Α.Ε. διακρίνει η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, και η άριστη ποιότητα των προϊόντων της.

Οικονομικά στοιχεία

Κατάλογος προιόντων 2018