Αεροπλάστ

Αεροπλάστ

Φυσαλίδα πολυαιθυλενίου για την προστασία εμπορευμάτων και αντικειμένων, σε διάφορες ποιότητες και διαστάσεις.