Τυπωμένες ταινίες συσκευασίας

Τυπωμένες ταινίες συσκευασίας

Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ταινιών από PP ή PVC ακολουθώντας την εταιρική ταυτότητα και συμβάλει στην ασφάλεια των υλικών κατά την μεταφορά τους. Τέλος  η τυπωμένη  ταινία προσφέρει μια οικονομική λύση διαφήμισης.