Χάρτινες Γωνίες

Χάρτινες Γωνίες

Χάρτινες γωνίες για την προστασία παλετών σε διάφορες διαστάσεις. Χρώμα λευκό ή καφέ.